Our team

Conseil d’Administration 2018-2019

Raad van bestuur 2018-2019

Sous la présidence d’honneur de Guy Verhofstadt / Onder het ere-voorzitterschap van de Guy Verhofstadt

Président / Voorzitter:
Michele Ciavarini Azzi
E-mail : michele.ciavarini.azzi@gmail.com
Tél.: 0484/67.36.43

Vice-Présidents / Ondervoorzitter:
Monica Tiberi
E-mail: monica.tiberi86@gmail.com
Paul Frix
E-mail: frixpaul@hotmail.com

Administrateur Délégué / Afgevaardigde beheerder:
Franklin Kimbimbi
E-mail: fkm@gmx.fr

Secrétaire Général / Secretaris-generaal:
Domenico Rossetti di Valdalbero
E-mail: d.rossetti.di.valdalbero@gmail.com
Tél.: 0495/53.57.95

Responsable de la Communication / Verantwoordelijke communicatie:
Bogdan Birnbaum
E-mail: bogdan.birnbaum@coleurope.eu
Tél. : 0485/48.77.04

Trésorier / Penningmeester:
Christian De Bruyne
E-mail: christian.debruyne@europe.com

Contactpersoon in Antwerpen:

Robert Verschooten
E-mail : esic@telenet.be
Tél.: 03/238 97 74