Our team

Conseil d’Administration 2020-2021

Raad van bestuur 2020-2021

Sous la présidence d’honneur de Guy Verhofstadt / Onder het ere-voorzitterschap van de Guy Verhofstadt

Président / Voorzitter:
Michele Ciavarini Azzi
E-mail : michele.ciavarini.azzi@gmail.com
Tél.: 0484/67.36.43

Vice-Président / Ondervoorzitter:
Paul Frix
E-mail: frixpaul@hotmail.com

Administrateur Délégué / Afgevaardigde beheerder:
Nezka Figelj
E-mail: nezka.figelj@gmail.com

Secrétaire Général / Secretaris-generaal:
Domenico Rossetti di Valdalbero
E-mail: Domenico.Rossetti-di-Valdalbero@ec.europa.eu
Tél.: 0460/76.01.84

Responsable de la Communication / Verantwoordelijke communicatie:
Paola Lepori
E-mail: Paola.Lepori@ec.europa.eu
Tél. : 0494/99.48.25

Trésorier / Penningmeester:
Christian De Bruyne
E-mail: christian.debruyne@europe.com

Contactpersoon in Antwerpen:
Robert Verschooten
E-mail : esic@telenet.be
Tél.: 03/238 97 74