Become a member

Pour devenir membre de notre Association, recevoir notre bulletin d’information trimestriel et être tenu au courant de nos nombreuses activités, il vous suffit de verser une cotisation de 25 € (12 € pour les étudiants, 50 € pour une cotisation d’honneur) au numéro de compte suivant:

Om lid te worden van onze vereniging, onze kwartaalnieuwsbrief te ontvangen, en op de hoogte te blijven van onze talrijke activiteiten, volstaat het om uw bijdrage van 25 € (12 € voor studenten, 50 € voor ereleden) te storten op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE33 2100 3756 7546

BIC: GEBABEBB