Join us

Pour devenir membre de notre Association, recevoir notre bulletin d’information trimestriel et être tenu au courant de nos nombreuses activités, il vous suffit de verser une cotisation de 25 € (12 € pour les étudiants, 50 € pour une cotisation d’honneur) au numéro de compte suivant:

Om lid te worden van onze vereniging, onze kwartaalnieuwsbrief te ontvangen, en op de hoogte te blijven van onze talrijke activiteiten, volstaat het om uw bijdrage van 25 € (12 € voor studenten, 50 € voor ereleden) te storten op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE33 2100 3756 7546

BIC: GEBABEBB